Jump to content


..~~~☆★ 2PM ★☆~~~..<นิชคุณ>


5426 replies to this topic

#1 Yimmy_2PM

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,211 posts
 • Gender:Male

Posted 21 December 2008 - 12:43 PMWelcome to 2PM Fans@POPCORNFOR2

Posted Image

Boy Band from JYP Entertainment


ยินดีต้อนรับเข้าสู้บ้าน2PMหลังนี้นะคะ
ชื่อยิ้มค่ะ อายุ18 พูดคุยกันได้ค่ะ
มีเรื่องอะไรหรือจะติชมอะไรPMมาได้นะคะ^__^

>>บ้านแชท2PM<<


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Special Thanks

>>www.2pmthailand.com<<

>>www.khunstar.com<<

>>2AM@popcornfor2<<

>>Hot Blood@popcornfor2<<

#2 Yimmy_2PM

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,211 posts
 • Gender:Male

Posted 21 December 2008 - 12:43 PMProfile 2PM

Posted Image
Posted Image#3 Yimmy_2PM

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,211 posts
 • Gender:Male

Posted 21 December 2008 - 12:43 PM

Hottest time of the day

Posted Image★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★


★★★★★★★★★★★★

เนื้อเพลง

Quote

10점 만점에 10점.


That girl 너무 예뻐 Oh my god
That girl นอมู เยปอ Oh my god
기가 막혀 이건 본 적이 없는 그런 아름다움이야
กีกามักฮยอ อีกอน บน จอกี ออบนึน คือรอน อารึมทาอูมียา
말로 설명해도 알아듣지 못할거야 책 속에서나 볼
มัลโร ซอลมยองแฮโด อาราดึทจี มซฮัลกอยา แจก โซเกซอนา บล
수 있는 꿈 속에서나 만나보는
ซู อิซนึน กุม โซเกซอนา มันนาโบนึน
그런 여자란 말야 날이면 날마다 오지 않아
คือรอน ยอจารัน มารยา นารีมยอน นัลมาทา โอจี อันนา

뒷모습이 너무 사람을 괴롭게 해 착한 나를 자꾸 나쁜 맘을 먹게 해
ดวิซโมซือบี นอมู ซารามึล กเวรบเก แฮ จักฮัน นารึล จากู นาปึน มามึล มอกเก แฮ
이건 참을 수가 없어 정말
อีกอน จามึล ซูกา ออบซอ จองมัล
너무나 괴로워 영화 미녀는 괴로월 볼 때 보다 더 괴로워
นอมูนา กเวโรวอ ยองฮวา มีนยอนึน กเวโรวอลบ ล แต โบดา ทอ กเวโรวอ

***
그녀의 입술은 맛있어 입술은 맛있어(10점 만점에 10점)
คือนยอเอ อิบซูรึน มาชิซซอ อิบซูรึน มาชิซซอ (ชิพ จอม มันจอเม ชิพ จอม)
그녀의 다리는 멋져 다리는 멋져(10점 만점에 10점)
คือนยอเอทารีนึน มอซจยอ ทารีนึน มอซจยอ (ชิพ จอม มันจอเม ชิพ จอม)
그녀의 날리는 머릿결 날리는 머릿결(10점 만점에 10점)
คือนยอเอ นัลรานึน มอริทกยอล นัลรานึน มอริทกยอล (ชิพ จอม มันจอเม ชิพ จอม)
그녀는 머리에서 발끝까지 모두 다(10점 만점에 10점)
คือนยอนึน มอรีเอซอ บัลกึดกาจี โมดู ทา (ชิพ จอม มันจอเม ชิพ จอม)

나를 보고 웃는데 (10점) 말하는 목소리가 (10점)
นารึล โบโก อุซนึนเด (ชิพ จอม) มัลฮานึน มกโวรีกา (ชิพ จอม)
만나면 만나 볼 수록 어쩜 빈틈이 없어 Yes sir, Yes sir
มันนามยอน มันนา บล ซูรก ออจอม บิน ดือมี ออบซอ Yes sir, Yes sir

그녀 때문에 정말 미쳤어 하루라도 안 볼 수가 없어
คือนยอ แตมูเน จองมัล มีจยอซอ ฮารูราโด อัน บล ซูกาออบซอ
어제 너무 바빠 하루 쉬었어 그러자 입에 가시가 돋쳤어 Oh~
ออเจ นอมู บาปา ฮารู ซวีอิซซอ คือรอจา อีเบ กาซีกา ดทจยอซอ Oh~

뒷모습이 너무 사람을 괴롭게 해 착한 나를 자꾸 나쁜 맘을 먹게 해
ดวีทโมซือบี นอมู ซารามึล กเวรบเก แฮ จักฮัน นารึล จากู นาปึน มามึล มอกเก แฮ

눈이 떨어지질 않아 정말 말이 되질 않아
นูนี ตอราจีจิล อันนา จองมัน มารา ทวีจิล อันนา
이건 야한 만화영화 보다 더 야한 것 같아
อีกอน ยาฮัน มันฮวา โบดาทอ ยาฮัน กอซ กาทา

***반복
라라 랄랄라 랄라 Pretty baby~ 라라 랄랄라 랄라 Be my lady~
รารา รัลรัลรา รัลรา Pretty baby~ รารา รัลรัลรา รัลรา Be my lady~
라라 랄랄라 랄라 Pretty baby~ 라라 랄랄라 랄라 Be my lady~
รารา รัลรัลรา รัลรา Pretty baby~ รารา รัลรัลรา รัลรา Be my lady~
라라 랄랄라 난 빠졌잖아 그녀 없이 사는 건 해보나마나
รารา รัลรัลรา รัลรา นัน ปา จยอซจันนา คือนยอ ออบซอ ซานึน กอน แฮโบ นามานา
그녀가 주는게 너무나 많아 내 입에서 미소가 끊이질 않아
คือนยอกา จูนึนเก นอมูนา มันนา แน อีเบซอ มีโซกา กึนนีจิล อันนา
그녀 없인 사나 마나 그럼 이제 나는 어떻게 하나
คือนยอ ออบซิน ซานา มานา คือรอม อีเจ นานึน ออตอคเค ฮานา
에라 모르겠다 이대로가 좋다
เอรา โมรือเกซทา อีแดโรกา จทดา
그녀가 술이면 취해 버리련다
คือนยอ กาซูรีมยอน จวีแฮ บอรีรยอนทา

***반복
Haha~(10점 만점에 10점)You know what it is(10점 만점에 10점)
Haha~(ชิพ จอม มันจอเม ชิพ จอม) You know what it is (ชิพ จอม มันจอเม ชิพ จอม)

It's JYP…(10점 만점에 10점)And 2PM baby(10점 만점에 10점)
It's JYP…(ชิพ จอม มันจอเม ชิพ จอม) And 2PM baby (ชิพ จอม มันจอเม ชิพ จอม)

thanks PIM
credit bam_yim
2PM@popcornfor2


Quote

ANGEL

친구들이 모두 내게 뭐라하지 어떻게 그런애랑 사귀냐고
ชินกูดือรี โมดู แนเก มวอราฮาจี ออตอคเค คือรอเนรัง ซากวีนยาโก
하지만 모두 잘 모르고 하는 소리 그녀만이 가진 매력 난 보았지
ฮาจีมัน โมดู จัล โมรือโก ฮานึน โซรี คือนยอมานี คาจิน แมรยอก นัน โบอัซจี

A you don't know fool 나만 아는 모습 너는 볼수록 너무나도 이쁜
A you don't know fool นามัน อานึน โมซืบ นอนึน บลซูรก นอมูนาโด อีปึน
매력 덩어리 내겐 너만이 하늘이 내려준 lovely baby
แมรยอก ทองอรอ แนเกน นอมานี ฮานือรี แนรยอจุน lovely baby
귀여운 애교에 니들도 반할 걸 못난이 보조개 마저도 이쁜 걸
ควียออุน แอกโยเอ นีดึลโด บันฮัล กอล มซนานี โบโจแก มาจอโด อีปึน กอล
이쁜이 s라인 안 부러운걸 밤을 새워 말해도 너는 모를걸
อีปือนี S ราอิน (Line) อัน บูรออุนกอล บามึล แซวอ มัลแฮโด นอนึน โมรึลกอล

***
(just feel love) 남들이 모두 다 뭐라 해도 내겐 아름다운 나만의 Angel
(just feel love) นัมดือรี โมดู ทา มวอรา แฮโด แนเกน อารึมดาอุน นามันเอ Angel
(just feel love) 남들이 모두 우릴 비웃어도 너무 아름다운 나만의 Angel
(just feel love) นัมดือรี โมดู อูริล บิอุซอโด นอมู อารึมดาอุน นามันเอ Angel

항상 날 바라보는 그녀의 눈빛 내 얘기의 웃음짓는 그녀의 미소
ฮังซัง นัล บาราโบนึน คือนยอเอ นุนบิซ แนแยกีเอ อุซึมจิซนึน คือนยอเอ มีโซ
힘들때 잡아주던 그녀의 손길 난 좋아 정말로 그녀가 난 좋아
ฮิมดึลแต จาบาจูดอน คือนยอเอ ซนกิล นัน โจฮา จองมัลโร คือนยอกา นัน โจฮา

어쩜 나 좋아 콩깍지가 씌었나 봐 그녀가 맨날 맨날 너무 보고 싶어 나
ออจอม นา โจฮา กงกักจีกา ซึยออซนาบวา คือนยอกา แมนนัล แมนนัล นอมู โบโก ชิบพอ นา
니들이 뭐라고 아무리 내게 말해도 그녀가 좋아 사랑에 빠졌나봐
นาดือรี มวอราโก อามูรี แนเก มัลแฮโด คือนยอกา โจฮา ซารังเง ปาจยอซ นาบวา
그녀는 누나 위로받고 싶을 때 그녀는 친구 내가 너무 힘들때
คือนยอ นูนา วีโรบัทโก ชิพึล แต คือนยอนึน ชินกู แนกา นอมู ฮิมดึลแต
그녀는 애인 사랑 받고 싶을 때 그녀는 사랑스런 나의 angel
คือนยอนึน แออิน ซารัง บัทโก ชิพึล แตคือนยอนึน ซารังซือรอน นาเอ angel

***반복x2

그녀의 매력에 빠지면 끝이 없어 (goin' on&on)
คือนยอเอ แมรยอกเอ ปาจีมยอน กือที ออบซอ (goin' on&on)
내 하나뿐인 사랑스런 my angel (lovely baby)
แน ฮานาปูนิน ซารังซือรอน my angel (lovely baby)
그 누가 뭐라하든지 난 상관 없어 (I don't care)
คือ นูกา มวอราฮาดึนจี นัน ซังกวาน ออบซอ (I don't care)

내 눈에만 이쁘면 그게 끝이야 (that's all)
แน นูเนมัน อีปือมยอน คือเก กือทียา (that's all)

I want you here with me 난 너만 있다면 아무것도 두렵지 않아
I want you here with me นัน นอมัน อิซดามยอน อามูกอซโด ดูรยอบจี อันนา
I wanna make you mine 내 곁에 있어준 너와 함께 할거야
I wanna make you mine แน กยอเท อิซซอจุน นอวา ฮัมเก ฮัลกอยา
From tonight baby
From tonight baby

thanks PIM
credit bam_yim
2PM@popcornfor2
Quote

ONLY YOU

only you 니가 아님 날 고칠 수 없어 난다시 웃을 수 가 없어
it's only you my baby it's only you
only you นีกา อานิมนัล โกชิล ซูออบซอ นันทาชี อุซึล ซู กา ออบซอ
it's only you my baby it's only you
끝나버린 추억을 혼자 왜 놓지 못하고 붙잡아 지나간
กึดนาบอริน ซูออกึล ฮนจา แว นดฮาโก บทจาบา จีนากัน
그 사람 보내주고 새로운 삶을 살아
คือ ซารัม โบแนจูโก แซโรอุน ซัลมึล ซารา
오~ 나도 알아 그래야 한다는 걸 나도 알아
โอ.. นาโด อารา คือแรยา ฮันดานึน กอล นาโด อารา

처음 한 달은 믿지 않다가 둘째 달은 계속 울다가
ชออึม ฮัน ดารึน มิดจี อันทากา ดุลแจ ทารึน กเยซก อุลดากา
셋째 달은 마음을 다잡고 다른 사람을 만나 오 보려 했어
เซทแจ ทารึน มาอือมึล ทาจับโก ดารึน ซารามึล มันนา โอ โบรยอ แฮซซอ
하지만 나는 웃을 수 없었어
ฮาจีมัน นานึน อุซึล ซูออบซอซซอ

***
only you 너만이 나를 살릴 수 있어 이 눈물을 멈출 수 있어
only you นอมานี นารึล ซัลริล ซูอิซซอ อี นุนมูรึล มอมจุล ซูอิซซอ
그러니 어서 내게 돌아와줘
คือรอนา ออซอ แนเก โดราวาจวอ
only you 니가 아님 날 고칠 수 없어 난 다시 웃을 수가 없어
only you นีกา อานิม นัล โกจิล ซูออบซอ นัน ทาชี อุซึล ซูกาออบซอ
it's only you my baby it's only you
it's only you my baby it's only you

listen,넌 참 아름다웠어 웃을 때면 눈이 부셨어 환한
listen,นอน จัม อารึมอาวอซซอ อุซึล แตมยอน นูนี บูซยอซซอ ฮวันฮัน
그 미소에 난 언제나 넋을 잃고 말았지
คือ มีโซเอ นัน ออนเจนา นอคซึล อิลโก มารัซจี
오~miss you baby 너무나도 난 니가 보고 싶어
โอ.. miss you baby นอมูนาโด นัน นีกา โบโก ชิบพอ

아무도 나를 이해 못해 그때 그리고 지금도
อามูโด นารึล อีแฮ มซแฮ คือแต คือรีโก จีกึมโด
내가 왜 이렇게까지 너에게 집착을 하는지 오 이해
แนกา แว อีรอดเคกาจี นอเอเก จิบจากึล ฮานึนจี โอ อีแฮ
못해 하지만 너는 알고 있잖아
มซแฮ ฮาจีมันนอนึน อัลโก อิซจันนา


only you 너만이 나를 살릴 수 있어 이 눈물을 멈출 수 있어 그러니
only you นอมานี นารึล ซัลริล ซู อิซซอ อี นุนมูรึล มอมจุล ซู อิซซอ คือรอนี
어서 내게 돌아와줘 baby~
ออซอ แนเก โดราวาจวอ baby~
only you 니가 아님 날 고칠 수 없어 난 다시 웃을 수가 없어
only you นีกา อานิม นัล โกจิล ซูออบซอ นัน ทาชี อุซึล ซูกาออบซอ
it's only you my baby it's only you
it's only you my baby it's only you

Yo 잊어보려고 했지만 암만 노력을 해봐도 자꾸만 너만 찾게 되는 걸
Yo อีจอโบรยอโก แฮซจีมัน อัมมัน โน รยอกึล แฮบวาโด จากูมัน นอมัน จัชเก ดวีนึน กอล
아직도 환한 그 미소가 계속 떠올라 참 한 심하지 어째서 이러지
อาจิกโด ฮวันฮัน คือ มีโซกา กยเซก ตอฮลรา จัม ฮัน ซิมฮาจี ออแจซอ อีรอจี
도무지 잊혀지지가 않아 계속 채워지지가 않는 텅 빈자기가 있어
โดมูจี อิซฮยอจีจีกา อันนา กเยซก แจวอจีจีกา อันนึน ทอง บินจากีกา ฮิซซอ
너만이 채울 수가 있어
นอมานี แจอุล ซูกา อิซซอ
oh only you 너만이 나를 살릴 수 있어(난 죽어가고 있어~)
oh only you นอมานี นารึล ซัลริล ซู อิซซอ (นัน ซูกอกาโก อิซซอ)

이 눈물을 멈출 수 있어 그러니 어서 내게 돌아와줘~
อี นุนมูรึล มอมจุล ซู อิซซอ คือรอนี ออ ซอ แนเก โดราวาจวอ
only you 니가 아님 날 고칠 수 없어
only you นีกา อานิม นัล โก จิล ซู ออบซอ
난 다시 웃을 수가 없어
นัน ทาชี อูซึล ซูกา ออบซอ
it's only you my baby it's only you 예~ narration.
it's only you my baby it's only you เย~ narration.
잘지내냐고? 잘 못지내 니가 필요해
จัลจีแนนยาโก? จัล มซจีแน นีกา พีรโยแฮ

thanks PIM
credit bam_yim
2PM@popcornfor2


นำออกไปกรุณาให้เครดิตด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ >w<

แปลเพลงนะคะ

madmelodysarang, on Sep 6 2008, 10:35 AM, said:

That girl 너무 예뻐 Oh my god 기가 막혀
ผู้หญิงคนนั้นสวยจังเลยอ่ะ พระเจ้า พูดไม่ออกเลยนะนี่
이건 본 적이 없는 그런 아름다움이야
ช่างงดงามแบบไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน
말로 설명해도 알아듣지 못할거야
พูดอธิบายไปก็คงนึกถาพไม่ออกหรอก
책 속에서나 볼 수 있는 꿈 속에서나 만나보는 그런 여자란 말야
สวยแบบนางในฝันหรือไม่ก็เป็นอย่างนางในวรรณคดีเลยอ่า
날이면 날마다 오지 않아
ไม่ได้พบเห็นบ่อย ๆ นะเนี่ย

뒷모습이 너무 사람을 괴롭게 해
หลังของเธอทำให้คนเจ็บจี็๊ด
착한 나를 자꾸 나쁜 맘을 먹게 해
ทำให้คนดี ๆ อย่างฉันหื่นบ่อย ๆ
이건 참을 수가 없어 정말 너무나 괴로워
ทนไม่ไหวแล้ว มันจี๊ดจริง ๆ
영화 미녀는 괴로워 볼 때 보다 더 괴로워
จี๊ดกว่าตอนที่ดูหนังเรื่องฮันนะซังสวยสั่งได้อีก

*그녀의 입술은 맛있어 입술은 맛있어(10점 만점에 10점)
จูบเธอหวานมาก (เอาไปเลยสิบเต็ม)
그녀의 다리는 멋져 다리는 멋져(10점 만점에 10점)
ขาเธอส๊วยสวย (เอาไปเลยสิบเต็ม)
그녀의 날리는 머릿결 날리는 머릿결(10점 만점에 10점)
ผมที่พริ้วไสวของเธอ (เอาไปเลยสิบเต็ม)
그녀는 머리에서 발끝까지 모두 다(10점 만점에 10점)
สรุปว่าตั้งแต่หัวจรดเท้าของเธอ (เอาไปเลยสิบเต็ม)

나를 보고 웃는데(10점)
เธอมองฉันแล้วยิ้ม (สิบแต้ม)
말하는 목소리가(10점)
เสียงพูดของเธอ (สิบแต้ม)
만나면 만나 볼 수록 어쩜 빈틈이 없어 Yes, sir Yes, sir
ยิ่งมองยิ่งสวยไม่มีที่ติ ใช่เลย ใช่เลย
그녀 때문에 정말 미쳤어 하루라도 안 볼 수가 없어
เธอทำให้ฉันเป็นบ้ามากมาย ไม่ได้กอดวันนึงนี่ไม่ได้เลย
어제 너무 바빠 하루 쉬었어 그러자 입에 가시가 돋쳤어 Oh~
เมืื่อวานยุ่งนักก็พักซะวันนึง แล้วเขี้ยวก็งอกขึ้นมา(คงประมานว่าหื่นอ่ะนะ)

뒷모습이 너무 사람을 괴롭게 해
หลังของเธอทำให้คนเจ็บจี็๊ด
착한 나를 자꾸 나쁜 맘을 먹게 해
ทำให้คนดี ๆ อย่างฉันหื่นบ่อย ๆ
눈이 떨어지질 않아 정말 말이 되질 않아
ละสายตาไปไม่ได้เลย
이건 야한 만화영화 보다 더 야한 것 같아
นี่มันโอ๊วยิ่งกว่าตอนดูการ์ตูนติดเรทอีกนะเนี่ย

*

라라 랄랄라 랄라 Pretty baby~ 라라 랄랄라 랄라 Be my lady~
라라 랄랄라 랄라 Pretty baby~ 라라 랄랄라 랄라 Be my lady~

라라 랄랄라 난 빠졌잖아 그녀 없이 사는 건 해보나마나
ไม่ต้องลองก็รู้ว่าอยู่ไปโดยไม่มีเธอก็ต้องขาดใจอยู่แล้ว
그녀가 주는게 너무나 많아 내 입에서 미소가 끊이질 않아
เธอให้ฉันมามาย จนฉันหุบยิ้มไม่ได้
그녀 없인 사나 마나 그럼 이제 나는 어떻게 하나
ไม่มีเธอแล้วฉันจะอยู่ยังไงล่ะ
에라 모르겠다 이대로가 좋다 그녀가 술이면 취해 버리련다
เฮ้อ ไม่รู้ล่ะ เป็นยังงี้ก็ดีอยู่แล้ว ถ้าเธอเป็นเหล้าคงเมาตายไปแล้ว

*

Haha~(10점 만점에 10점)You know what it is(10점 만점에 10점)
It's JYP(10점 만점에 10점)And 2PM baby(10점 만점에 10점)#4 Yimmy_2PM

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,211 posts
 • Gender:Male

Posted 21 December 2008 - 12:43 PM


ตารางงาน2PM


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

#5 Yimmy_2PM

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,211 posts
 • Gender:Male

Posted 21 December 2008 - 12:43 PM
เปิดสั่งซื้อเสื้อ 2PMTHAILAND by Khunstar.com

Original Designed by Jaebum & Nichkhun

รูปแบบ: เสื้อยืดคอกลม สีดำ โล้โก้2PM หน้า-หลัง

ตัวอย่างเสื้อ

Posted Image

มีไซส์ S M L และ XL ..ทุกไซส์ ราคาตัวละ 190 บาท
ส่งทางไปรษณีย์ บวกค่าส่งเพิ่มมา 50 บาท เปิดให้โอนเงินสั่งซื้อแล้ววันนี้


รายละเอียเข้าไปดูที่ khunstar หรือ 2pmthailand


-----------------------------

เปิดสั่งซื้อ ริดแบน KHUNSTAR และ 2PMTHAILAND

Original Designed by Jaebum & Nichkhunสวัสดีค่ะ พี่น้องทุกคนคร๊า โปรเจคริดแบนนี้ เราจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายไปบริจาคการกุศล

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2552 ด้วยนะคะ เพราะน้องคุณบอกว่าปีใหม่ อยากทำบุญ โปรเจคริดแบนนี้จึงเกิดขึ้นมาค่ะ ...

และ ที่สำคัญ น้องคุณ และเพื่อน 2PM อยากให้แฟนคลับมีส่วนร่วมในการทำบุญด้วยกันนะคะ ...

( จะได้เจอ หนุ่ม ๆ ทุก ๆ ชาติ โอมมมม....เพี้ยง 555)

ส่วนจะไปทำที่ไหน รอน้องคุณและเพื่อน 2PM เลือกมาก่อน แล้วจะบอกอีกทีนะคะ

ซึ่ง ริดแบนของ คุณสตาร์ ออกแบบโดย นิชคุณ ค่ะ จะมี สีฟ้า และ สีชมพู 2 สี นะคะ ราคา อันละ 100 บาทค่ะ

Posted Image
ริดแบนคุณสตาร์ จะเขียนคำว่า KHUNSTAR MUSIC CONNECT THE WORLD


Posted Image
ส่วน ริดแบนของ 2PMTHAILAND ออกแบบโดย แจบอม ลีดเดอร์ นั่นเองค่ะ..

จะมี 2 สี คือ สีดำ และสีแดง (อันนี้ แจบอมระบุสีมาให้เลยนะคะ)

ราคา อันละ 100 บาทเช่นกันค่ะ จะเขียนคำว่า 2PM THE HOTTEST TIME OF THE DAY

ปล.เห็นพี่คุณใส่มั้ยคะ เป็นพวงเลย 5555

Posted Image

สั่งซื้อได้ที่ khunstar#6 Yimmy_2PM

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,211 posts
 • Gender:Male

Posted 21 December 2008 - 12:43 PMMembers


Yimmy_2PM ยิ้ม 18

TSUYUKI พี่น้ำ

pajupuja พี่จ๋า

BNNICE ไอซ์ 17

iyako พี่ปิ๊ก

yingkwon พี่หญิง

crang พี่ปุ้ย

VenCe* พิม

MiCKeYKunG พี่มิก


~~A~~
10.annie-asian แอนนี่
42.AimAim เอม 22
66.aiaizz กานต์
72.Amura* ออย 20
78.ampair แอมป์ 20
113.auychangang อุ๋ย 23
126.Annz แอน 17
138.Akikozz ปอ 18
166.angpao แจน

~~B~~
18.BANANA LEAF ใบตอง 17
28.BeaBea ผึ้ง 22
58.bebliss บี 20
60.Bellilot เบลล์ 20
70.beammies* บีม
75.biiz บี 18
118.bossbackgirl ฟิล์ม 18
140.benje'e เบญ 19
143.Browny น้ำตาล 19
145."baHnuN_.? นัน 14
149.Bettyangie เบ็ตตี้ 23
151.+Bling+ มายด์ 13
162.BoGuzZ โบว์ 21
163.B_RaD_Jung บี 26
176.~BooMZooM~ บูม
179.beeclassic บี

~~C~~
24.chun-min* เอ
47.chrisangy อ้ำ 14
55.cuzadp ปิงปอง 15
64.chocolaty ฟลอยด์ 20
99.~* Cawaii *~ เทป 19
172.chawika ป๊อป 15
173.chocola31 ภาคย์ 20
177.Choz★ หมิว 17
178.Chipmunk no.13 ไอซ์ 22
212.CHICA_Woo เนียร์
225.coffercoco กาแฟ 20

~~D~~
25.devil_2kt เฟิร์น 15
35.dexrilaz กวาง 18
79.dd28 ดี
83.dear_bin เดียร์ 21
119.dooimmy พี่อิมมี่
160.darkwing นามิ
216.dhoom แคร์ 19

~~E~~
38.evermind อีฟ 23
53.\\*EunHyun*// ฮย๋อน
88.esabella ฝน 15
208.eMyoO เอ็ม

~~F~~
8.foxrain เดือน 20
41.FreeKIZ กิส 19
121.felicia ก้าว 20
128.fondc ฝน 16

~~G~~
1.ginkgo กิ่ง 17
108.giftkaof กิ๊ฟ 20
129.guysamakkhi กาย 17
142.Green_tea ข้าวโพด 22
222. gung กั้ง 19

~~H~~
22.heaki กี้ 18
80.Heezy แฮร์รี่
103.han-tae สนุ๊กเกอร์ / นุ๊ก 17
131.hydrosoc โอ
136.Hanyun เง็ก 21
139.HPrompes พลอย 22
180.han_mew หมิว 16
181.HeisO2 ซิก 24
182.Hellen จอย

~~I~~
9.i_o_ui พี่ชบา
52.iffy อีฟ 21
104.ice-pole ติม
154.inanz แนน 19
220.i_am_VIP โบว์

~~J~~
48.jijiwon โบว์ 20
133. ja_sohappii จ๋า 16
156.JaNRiezZ แจน
183.JomW จ๋อม
206.JG&ME เบนซ์

~~K~~
6.kloz กลอย 19
15.khunshinamon อัง
27.koba ใบเตย 16
39.K.PAprika ปลา 20
67.kunzite นา
76.Kudosan อาร์ท 23
87.konoi นุ่น
89.KhunUdong เบียร์ 20
97.koreao-o นิว 21
101.kimberly ขิม
105.•Ki3Ka3• กิ๊บก๊าบ 17
146.Kitty_tip เก๋ 23
159.kyomo แตงโม 19
171.khunoil ออย 25
184.kwAp. ขวัญ 16
185.KhunAmP แอม 23
186.Kelly มิ้น 19
187.kangda จิ๊บ

~~L~~
12.LoQuaZii แต้ว 20
20.lekaba พี่เล็ก
50.lovelovelove พิม 14
65.*LoVeIjIwAt* อ้อม 25
107.little-dragon มังกร 20
157.la_sanya แนน 17
188.lovehan เปิ้ล
218.lacrima แพง

~~M~~
7.mayakina เมย์ 18
21.maymu ฝน
33.my_prince7 อุ้ย 21
43.maiz ใหม่ 23
56.~* MY DesTinY *~ นก 23
61.maa_meaw มะเหมี่ยว 18
62.meiji เมจิ 20
77.mokomoko มิ่ง
84.meekung555 มะหมี 21
111.mojaejun แตงโม 19
112.mrs.kimheechul แคท
114.mameiw เหมี่ยว
125.mumu_tarn ตาล 26
170.mogibapy เชอรี่ 16
189.mut มัท 20
190.=MickyMania= วิ 21
191.my-girlz ปิ๋ง 21
192.murazakii มูรา 20
193.mido777 กรีน
209.momo_bb โม
210.momomoon บัว 20

~~N~~
4.ni_mint มิ้นท์ 18
5.Noppy12 กล้วย 21
30.nuunanny แนน 22
34.Nonny_khun นน 25
37.Nokkhamint พี่นก
40.nueng_lee ออมม่าหนึ่ง
46.nok1892 นก
74.N_kwon นีน่า
81.NattoOoOo แนท 17
91.ninjadororo หมิว 20
95.nuchii นุช 20
117.natsumi30 พี่เอี่ยว
123.NENEZii เนเน่ 15
168.nhongha แอน 25
205.nunui_naka หนุ่ย
223.neuyza เนย 21

~~O~~
23.ONEWISH แอ้ม 18
194.oobaib อิ๊บ
195.__Olala__ ฝ้าย
221.oomma ปลา

~~P~~
11.pha7 พี่ผา
14.PoO-Puh-jjang* ปู
17.pitchakhun แนน 16
19.puyyjisss+ ปุ๋ย 14
31.peperpor ปอ
44.pjubi1 ปุ้ย
51.peeF* เป้ 17
73.P3_TaeMin เป้ 13
82.pum_biotec ปุ้ม
115.pippyduck นาถ
120.PEARUKHUN เปีย 23
122.pimvareeya พิม
124.porh.E พอทส์
127.pinkboii เปิ้ล 14
130.phoenix_zz กุ้ง 19
132.Pairrr แพร 21
134.PoYDiiZzZ พอยด์
144.PANG_KUMDUANG แป้ง 17
150.peaar'S แพร
153.PoOkA ปูน 20
155.pichpan ปุ้ม 16
158.paLmieZzz ปาล์ม 20
161.PLYY : ) พลอย
164.PallM*Hyun ปาล์ม 19
165.Pairrr แพร 21
175.PaJii ป่าน
196.pop1836 ป๊อป 22
197.pearza เปีย 18
198.Por_Yun ป้อ 17
199.pre-muroz ตวง 21
207.POMPADOUR ปอม
217.prae.nim แพร
230.PLK เล้ง 17

~~Q~~

~~R~~
2.Rain_kaze -E 23
16.rache ว่าน 13
32.RunchaN รัน 15
85. Rodf ฝ้าย 18
94.romdee_33 บิว 18
219.ryuryu จ๋า

~~S~~
3.shmily แพรว 18
13.saru_saru ส้ม 23
26.scarale กวาง
36.su19th สุ
45.sadsymay เมย์ 22
54.silva ศิ
57.shoppo พิมพ์ 16
90.se7hae แพม 18
92.Super_P นุ้ย
100.sadsymay เมย์
102.siwap ปอ 19
137.•• SpaZE •• ต้อม 18
174.Sunday-sundae ยุ้ย 18
200.SE7ENGIRL ออม 20
214.Shimmerii*X ปุ๋ย
224.sakurayuna เจย์ 17

~~T~~
49.Teenee แยม 20
167.thai21 เลดี้ 24
71.tumman แป้ง 20
96.::TANG:: แตง
98.the_moon แฮม 23
116.TiDCl2aZiie+ TIDTEE 15
148.taljang ตาล 30
152.thenaanz แนนด์ 20
201.teabin จี๊ดส์
202.ton_2u ต้น 26
213.ta-la-PAT ปัด
215.tuangberry ตวง

~~U~~

~~V~~

~~W~~
86.waens แหวน 20
169.wondermomo โม 22
203.w.g.pink พิงค์
211.wah_wah โน๊ต

~~X~~
59.xxjekxx เอ็กซ์ 18
204.xililan โบว์ 24

~~Y~~
63.yai_ple เปิ้ล
68.yureekeo แก้ว 20
69.yamaLL ยุ้ย
93.ying19lm หญิง 16
106.yummy_swg ปลาย 18
109.yemomin นอย 16
110.yu_uy ยุ 24
141.yuimiki01 ยุ้ย 28


~~Z~~
135.zhouyumin_kk กิ๊บ 19


~~...~~
29.2PM LOVER เอก 26
147.???? ไก๋ 23

เพื่อความสะดวกในการหาชื่อนะคะ ^__^

ถ้าต้องการเป็นสมาชิก
ยังไงเข้ามาก็แนะนำตัวไว้นะคะ
แล้วจะเอาชื่อมาอัพให้ค่ะ ^^
หรือจะให้เปลี่ยนอายุก็บอกได้นะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ ^___^
เอาซิกมาฝากค่ะ อิอิ
ชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นละกันนะคะ ฮ่าๆๆ > <

แบบที่1
Posted Image

[url=http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=108][img]http://upic.me/i/uy/2pmyim1.jpg[/img][/url]

แบบที่2
Posted Image

[url=http://forums2.popcornfor2.com/index.php?showtopic=108][IMG]http://upic.me/i/iu/logog1.png[/IMG][/url]#7 Yimmy_2PM

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,211 posts
 • Gender:Male

Posted 21 December 2008 - 12:44 PM
★~~~★~~~★~~~★~~~★~~~★~~~★

#8 Yimmy_2PM

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,211 posts
 • Gender:Male

Posted 21 December 2008 - 12:44 PMกฎของบ้าน2PM นะคะ

TSUYUKI, on Dec 26 2008, 07:54 PM, said:

สวัสดีค่ะ สาว บ่าย สอง ณ บ้านไร่ ทุกคน ^_______^

เป็นยังไงบ้างคะสำหรับบ้านหลังใหม่ นี้....อิ อิ....

โพสง่าย เข้าง่าย ไม่ค่อยเจอ 500 กันแล้วใช่ไหมคะ ^0^

..................................


ขอชี้แจงแทนน้องยิ้ม (เจ้าบ้าน)เรื่องการโพสในบ้านนิดนึงนะคะ Posted Image

- บ้านหลังนี้ใช้โพสรูป ,โพสข่าวสารของหนุ่มๆ และแสดงความคิดเห็น นิดๆหน่อย (จะดีกว่านะคะ)

หากจะคุย หรือ แสดงความคิดเห็นแบบร่ายยาว ....แนะนำว่า ใช้ไปที่บ้าน 2PM Chat Room >>
Link

- สามารถลงลิงค์ อย่าง ยูทูปได้ค่ะ

- หากจะแปะข่าวสารเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มาจากบอร์ดอื่น ขอให้แจ้งให้เจ้าบ้านรู้ก่อนนะคะ ขออนุญาตเจ้าบ้านก่อนจ้า ยกเว้น ท่านพี่ จากบ้านKhunstar สามารถแปะข่าวสารได้เลยค่ะ555

- ไม่โพสรูปสมัยหนุ่มๆ เป็นHB และอย่าโพสรูปซ้ำ หากซ้ำจะมีpm ไปบอกค่า>_<

- ไม่ยก โพส หรือ รูปภาพ เพื่อมาแสดงความคิดเห็น สามารถตัด ข้อความ หรือ เพียงรูปเดียว มาแสดงความเห็นได้ค่ะ

....ขอความร่วมมือด้วยนะคะ.....เพื่อที่บ้านจะได้ไม่อืดและใช้อย่างสะดวกๆแบบนี้ต่อไป....ขอบคุณค่ะ


ขอเพิ่มเติมนิดนึงว่า

- ห้ามมีการHOTLINKมา หรือนำHOTLINK ออกไปนะคะ
โปรดอัพใหม่ ไม่เช่นนั้นรูปจะหายนะคะ(และอาจจะมีคดีตามมาได้ TT)

- การนำข่าวสารมาแปะ หรือนำออกไปควรให้เครดิทด้วยนะคะ

- ไม่จำเป็นต้องดันบ้านค่ะ แต่ก็ขอบคุณในความหวังดี ถ้าอยากคุย เชิญบ้านแชทค่ะ
เพื่อที่หน้าจะได้ไม่ดันเร็ว บ้านเราเน้นข่าว ข้อมูล และรูปค่ะ ^^

ขอความร่วมมือด้วย....ขอบคุณค่ะ ^_________^
และเราจะได้อยู่กันอย่างสงบสุข

มีปัญหาอะไร PM หรือแอดเมลมาได้ค่ะ ^^#9 Yimmy_2PM

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,211 posts
 • Gender:Male

Posted 21 December 2008 - 12:44 PM
มีเรื่องมาประชาสัมพันธ์ค่ะ

รับสมัครสต๊าฟ Khunstar, 2PMThailand, และ2AMThailand

ขอแค่มีใจรักและมีอินเตอร์เน็ต มีเวลาว่างพร้อมที่จะช่วยงานเว็บจริงๆ
เราไม่ต้องการคนที่มาสมัครเพื่อหวังผลประโยชน์จากการเป็นสต๊าฟนะคะ เพราะเราไม่มีให้คุณค่ะ ..ฮ่าๆๆ

สำหรับน้องที่ยังเรียนอยู่ ขอให้มั่นใจว่ามีเวลาว่างจริงนะคะ ไม่ใช่ว่างเฉพาะช่วงปิดเทอมแล้วมาสมัคร
พอเปิดเทอมน้องก็ไม่มีเวลามาดูแล อันนี้พี่ก็ไม่รับมาเป็นสต๊าฟค่ะ ถ้าช่วงติดสอบไม่ว่ากันอยู่แล้วค่ะ
พี่สนับสนุนเรื่องเรียนเป็นอันดับแรก^^


Quote

ส่งข้อมูลการสมัครมาที่ iamhottest_th@hotmail.com (งดคุยผ่าน msn) รับสมัครผ่านอีเมล์เท่านั้นค่ะ

1. username ในบอร์ด / ชื่อเล่น :
2. อายุ :
3. สมัครเป็นสต๊าฟดูแลส่วนของ / ระบุ Khunstar, 2PMThailand, หรือ 2AMThailand :
4. ชื่นชอบศิลปินคนใดในวง :
5. ความสามารถด้านอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตำแหน่ง :

::: 1 คน สมัครได้ไม่เกิน 2 ตำแหน่งค่ะ :::

สต๊าฟโดยรวม ดูแล Khunstar, 2PMThailand, และ2AMThailand

Translator Team
แปลเกาหลี - ไทย (จำนวนมาก)
แปลอังกฤษ - ไทย และ ไทย-อังกฤษ (จำนวน 3 คน)
- มีความรู้และเข้าใจในภาษาที่แปล
- พิมพ์ภาษาไทยได้ดีในระดับหนึ่ง ไม่ใช้ภาษาวิบัติในการแปล

Activity Team (จำนวน 10 คน)
- มีใจรักและแรงรักศิลปินมากถึงมากที่สุด
- มีความคิดสร้างสรรค์ พอเป็นงานฝีมือบ้างนิดหน่อย
- สละแรงกาย แรงใจ และเวลาได้ทุกเมื่อ หากมีกิจกรรมของคลับหรือศิลปินมาเยือน

Graphic Team (จำนวน 1 คน)
- ใช้โปรแกรม photoshop, Illustrator หรือโปรแกรมตกแต่งรูปภาพอื่นๆได้


สต๊าฟบอร์ดดูแล 2PMThailand ++Khunstar
คุณสมบัติหลัก : รักและชื่นชอบทูพีเอ็ม หรือสมาชิกคนใดคนหนึ่งในวง

Photos Team (จำนวน 2 คน)
- สามารถอัพโหลดรูปได้
- สามารถเข้าเว็บเกาหลีหรือภาษาที่สามได้ (เช่น จีน ญี่ปุ่น) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Uploading Team (จำนวน 4 คน)
- สามารถอัพโหลดคลิป มีวิชางัดคลิปจากเน็ต และแปลงไฟล์ได้
- อินเตอร์เน็ตแรงหน่อย
- สามารถเข้าเว็บเกาหลีหรือภาษาที่สามได้ (เช่น จีน ญี่ปุ่น) จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สต๊าฟบอร์ดดูแล 2AMThailand
คุณสมบัติหลัก : รักและชื่นชอบทูเอเอ็ม หรือสมาชิกคนใดคนหนึ่งในวง

Photos Team (จำนวน 2 คน)
- สามารถอัพโหลดรูปได้
- สามารถเข้าเว็บเกาหลีหรือภาษาที่สามได้ (เช่น จีน ญี่ปุ่น) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Uploading Team (จำนวน 2 คน)
- สามารถอัพโหลดคลิป มีวิชางัดคลิปจากเน็ต และแปลงไฟล์ได้
- อินเตอร์เน็ตแรงหน่อย
- สามารถเข้าเว็บเกาหลีหรือภาษาที่สามได้ (เช่น จีน ญี่ปุ่น) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อที่
www.khunstar.com
www.2amthailand.com
www.2pmthailand.com


#10 Yimmy_2PM

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,211 posts
 • Gender:Male

Posted 21 December 2008 - 12:44 PM

อาโกว ~ ฟู่ววว ~

#11 BNNICE

  Member

 • Members
 • PipPip
 • 169 posts

Posted 21 December 2008 - 12:50 PM

เย้ !!


แอบย่องมาแปะของตัวเองมั่ง
55555555555555555555


user posted image
2PM File Chat HB
e-mail : bananacolour@gmail.com


#12 Yimmy_2PM

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,211 posts
 • Gender:Male

Posted 21 December 2008 - 01:26 PM

yamaLL, on Dec 21 2008, 01:22 PM, said:

มาเจิมบ้านใหม่ค่ะ เจ้าของบ้านหลังใหม่กับหลังเก่า เป็นคนเดียวกันหรือปล่าวเอ่ย

View Post

คนเดียวกันค่ะ ^^
แต่ตอนนี้ ยิ้มติดภารกิจ นิชคุณ ฮ่าๆ

ไอซ์ที่หงอยเหงาอยู่บ้านไม่ได้ไป เลยต้องมา
สร้างบ้าน ทาสี ตกแต่งเองค่ะ ^^
เจ้าของบ้านยังเป็นคนเดิม

(อ้าว ลืมถอดยูส แหะๆ)

#13 ginkgo

  Member

 • Members
 • PipPip
 • 324 posts

Posted 21 December 2008 - 01:33 PM

บ้านใหม่ๆ แวะมาเยี่ยมและก็ให้กำลังใจกับบ้านหลังใหม่ค่ะ ฮิ้ว........

พอดีว่าเราเปลี่ยน user name ใหม่อ่ะ่ค่ะ เลยต้องรีบมาแนะนำตัวหน่อย อิอิ

user เก่าของเราคือ teatea อ่ะค่ะ

สู้ๆนะค่ะ อีกไม่นานบ้านต้องคึกคักเหมือนเก่าแน่ๆเลย บ๊ายบายๆ

user posted image


#14 Rain_kaze

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 1,210 posts
 • Location:แม่บ้านเคตะ แม่ที่แสนดีของลูกทั้งสี่คน ™

Posted 21 December 2008 - 01:40 PM

ยินดีกะบ้านใหม่ของน้องๆ 2PMด้วยยยยยยยยย

ตามมาเจิมบ้านเหมือนเดิม

Rain_kaze
Nickname - E
อายุ 23

ยินดีที่ได้รู้จักนะ
:blink:

user posted image


You may only be one person to the world but ,
You may also be the world to one person


~~ ลูกสี่ สามีหนึ่ง ชู้เป็นสิบ กิ๊กไม่นับ ~~


#15 xililan

  Member

 • Members
 • PipPip
 • 412 posts

Posted 21 December 2008 - 02:08 PM

ว้าว!!!มีบ้านใหม่แล้ว....ยินดีด้วยนะคะ(แสดงว่ามีคนเข้าบ้านเยอะเพราะมีคนชอบ 2PM เยอะ)ขอให้บ้านครึกครึ้นอย่างนี้ตลอดไปเน๊อะ...:-P
ps. วันนี้รายการ nine entertain นึกว่าถ่ายทอดสดซะอีก ที่จริงเป็นเทปเหรอ ออกอากาศวันไหนใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะจ๊ะ จะได้คอยดู....แล้วน้องคุณกลับกี่โมงอ่ะคะใครรู้บ้างเอ่ย(ไม่ได้ไปส่งหรอกแต่ก็จะได้ส่งกำลังใจไปถูกเวลาไง...อิอิ)
user posted image
Love peace,music and you ...Wang Lee Hom!!!

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users